Velkommen til våres presentasjon av hestene som står på stallen.